Specialisme

Ruzie tussen erfgenamen

Het aantal ruzieboedels neemt toe. Maatschappelijke ontwikkelingen weerspiegelen zich in de afwikkeling van een nalatenschap; individualisering, elkaar minder gunnen, juridisering, grotere vermogens en samengestelde gezinnen.

De reden voor de ruzie is vaak gelegen in een wantrouwen jegens elkaar. De ontstaansgeschiedenis voor het wantrouwen ligt vaak in het verleden; de vroegere gezinssituatie. Het onderling contact is minimaal en door het weggevallen van de laatste ouder wordt men verplicht weer zaken met elkaar te doen; de nalatenschap moet worden afgewikkeld. 

Wanneer er geen externe professional is benoemd of gevraagd, zijn de erfgenamen op elkaar aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Men wil deze verplichte confrontatie liefst zo snel mogelijk achter zich laten en door gaan met het leven zonder de familieleden waar men zich niet verbonden mee voelt en geen contact mee wil hebben. Is één van de erfgenamen aangewezen als executeur, dan kan dit al een reden voor de overige familieleden om zijn of haar handelen uitermate kritisch te volgen.

Janus Notarieel Juristen verzorgt de afwikkeling van de gehele nalatenschap. Dus niet alleen het geschilpunt dat voorligt wordt opgepakt, maar ook de operationele zaken zoals beheer van de bankrekeningen, informeren van alle erfgenamen, leeghalen en verkoop van de woning, begeleiding bij de verdeling van de inboedel, opmaak en indienen van de vereiste aangifte inkomsten- en erfbelasting, enz. Uiteraard leggen wij als sluitstuk van de afwikkeling rekening en verantwoording af over onze werkzaamheden.

Terug naar het overzicht

Neem contact met ons op

Wanneer u ons inschakelt voor de afwikkeling van een nalatenschap bent u verzekerd van deskundige, daadkrachtige en betrokken adviseurs.

Thomas Janus

+31 40 760 1660