Specialisme

De benoeming van een vereffenaar

In sommige gevallen moet de nalatenschap worden vereffend. Dat is aan de orde als de rechter dat bepaalt of als de nalatenschap door de erfgenamen beneficiair is aanvaard. Kern van de vereffening is een geordende afwikkeling van de nalatenschap waarin de belangen van schuldeisers voorop staan. De gezamenlijke erfgenamen treden op als vereffenaar (de lichte vereffening) of de rechter benoemt een vereffenaar (de zware vereffening).

Zowel de lichte als zware vereffening bevat een groot aantal wettelijke verplichtingen. Deze zijn beperkt als de nalatenschap voldoende solvabel is en de erfgenamen gezamenlijk als vereffenaar optreden. Daarbij zullen de erfgenamen wel de regels van de vereffeningsprocedure moeten volgen. Gebeurt dat niet, dan lopen zij het risico met hun hele privé vermogen aansprakelijk gesteld te worden.

Om allerlei redenen kan de rechter worden verzocht een vereffenaar te benoemen: de erfgenamen komen er samen niet uit, de nalatenschap is onbeheerd omdat niet alle erfgenamen zijn opgespoord, een schuldeiser vreest dat de voldoening van zijn vordering onzeker wordt, de executeur is niet toegerust op zijn taak, enz. Door deze benoeming wordt de nalatenschap door een onafhankelijke vereffenaar op een professionele manier vereffend.

Janus Notarieel Juristen wordt al sinds 2010 op regelmatige basis door de rechter benoemd tot vereffenaar. Wij kunnen u daarnaast ook bijstaan als u vereffenaar van de nalatenschap bent of juist als u discussie met de vereffenaar heeft over de afwikkeling van de nalatenschap.

Terug naar het overzicht

Neem contact met ons op

Wanneer u ons inschakelt voor de afwikkeling van een nalatenschap bent u verzekerd van deskundige, daadkrachtige en betrokken adviseurs.

Thomas Janus

+31 40 760 1660