Specialisme

Nalatenschap met minderjarige kinderen als erfgenaam

Bij een nalatenschap met minderjarige erfgenamen komen extra veel wettelijke rechten en plichten om de hoek kijken. Daarnaast speelt de rechter een prominente rol als beschermer van het vermogen van deze kinderen. De rechter heeft vaak het enige en laatste woord.

Kort na het overlijden is de tussenkomst van de rechter al aan de orde. De wettelijke vertegenwoordiger dient zich namens de minderjarige uit te spreken over het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap. Zuivere aanvaarding is wettelijk uitgesloten. De keuze wordt vaak gemaakt voor de aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving, beter bekend als beneficiaire aanvaarding. Beneficiaire aanvaarding heeft tot gevolg dat de regels van de wettelijke vereffening van toepassing zijn. 
De verwerping kan alleen met machtiging van de rechter. Belangrijk hierbij is om de wettelijke termijn scherp in het oog te houden.

Machtiging van de rechter komt ook om de hoek kijken wanneer bepaalde vermogensbestanddelen zoals een woning tot de nalatenschap behoren. Verkoop van de woning kan slechts plaatsvinden onder de voorwaarde dat de rechter hieraan zijn goedkeuring heeft verleend.

Terug naar het overzicht

Neem contact met ons op

Wanneer u ons inschakelt voor de afwikkeling van een nalatenschap bent u verzekerd van deskundige, daadkrachtige en betrokken adviseurs.

Thomas Janus

+31 40 760 1660