Specialisme

Negatieve nalatenschap

Na een overlijden wordt aan de erfgenamen gevraagd of zij de nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Steeds vaker kiezen erfgenamen voor beneficiaire aanvaarding om te voorkomen dat zij met hun privé vermogen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de nalatenschap. Door deze beneficiaire aanvaarding is de wettelijke vereffening van toepassing. De rechter heeft hierin een prominente rol.

De wettelijke vereffening wordt alleen teruggenomen indien een executeur verklaart dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om de schulden van de nalatenschap te voldoen. 

Het is onze ervaring dat erfgenamen en niet-professionele executeurs vaak zonder dat zij het weten te maken hebben met een negatieve nalatenschap. Ondanks een woning en voldoende geld op de bankrekening. Vaak wordt vergeten dat de kinderen nog een vordering hebben op de overleden langstlevende ouder uit de nalatenschap van de eerder overleden ouder. De jarenlange opgerente vorderingen vormen een schuld in de nalatenschap die mogelijk groter is dan de nog aanwezige bezittingen.

In deze situatie is het niet langer de executeur die de nalatenschap afwikkelt. De taak van de executeur eindigt. Het zijn de erfgenamen die gezamenlijk vereffenaar zijn. De ideale en gewenste situatie dat zij in onderling overleg de nalatenschap afwikkelen, is geen vanzelfsprekendheid. Onenigheid en ruzie komen regelmatig voor. 

De wettelijke vereffening kent strikte regels. Voldoen de erfgenamen hier niet aan dan zijn zij alsnog persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.

Janus Notarieel Juristen kent de ins en outs van de wettelijke vereffening.

Terug naar het overzicht

Neem contact met ons op

Wanneer u ons inschakelt voor de afwikkeling van een nalatenschap bent u verzekerd van deskundige, daadkrachtige en betrokken adviseurs.

Thomas Janus

+31 40 760 1660